9 Express

9.1 Historia

9.2 Regler

9.3 Hanteringen i Stockholm

9.4 Etiketter

9.5 Portotaxor

Litteratur

  • Poststadga från UPU kongressen i Madrid 1920, Stockholm 1924, London 1929, Kairo 1934, Buenos Aires 1939, Paris 1947, Bryssel 1952, Ottawa 1957 och Wien 1964.
  • Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär, 1920 – 1969.
  • Allmänna Poststadgan 1925, 1932.
  • Anteckningar till Allmänna Poststadgan, Grape 1929, 1936, 1943, 1955.
  • Bältespännaren, Organ för samlarföreningen Bältespännarna, Nummer 1 Februari 1991.