9.5 Express – portotaxor

9.5.1. Inrikes

Bild 9.7: Brevkort från en sjöman, som låg i hamn i Hälsingborg, till en kvinnlig bekant i Varberg. Ragnar, sjömannen, var angelägen att få träffa Mary, varför han skickade detta brevkort med expressutdelning. I brevkortet står att läsa att han lämnar Hälsingborg fredag morgon. Kortet nådde aldrig fram till Mary, kanske beroende på den knapphändiga adressen i Varberg, och sändes därför i retur. Vi kommer aldrig att få veta om de träffades mer i livet. Porto för brevkortet var 10 öre och expressavgiften var 50 öre, expressetikett typ 3:3.

Tabell 9.2: Taxa för begärd expressutdelning inrikes. Taxan 280 öre gällde för paket där MOMS tillkom (beloppet är avrundat).
PeriodTaxa
1/1 1873 - 30/6 188718 öre
1/7 1887 - 30/6 192120 öre
1/7 1921 - 30/9 192550 öre
1/10 1925 - 31/3 194830 öre
1/4 1948 - 31/5 195740 öre
1/6 1957 - 30/6 196260 öre
1/7 1962 - 30/6 196470 öre
1/7 1964 - 31/12 1966100 öre
1/1 1967 - 31/12 1968140 öre
1/1 1969 - 30/9 1971250 / 280 öre

9.5.2. Nordiska länderna

Bild 9.8: Dubbelportobrev från Stockholm till Riga, med en expressetikett typ 6. Portot var 40 öre och expressavgift var 50 öre.

Finland räknades till Utomnorden fram till 1 juli1930, samma gällde för Island fram till 1 januari 1935. Till Nordiska länderna räknades, vad gäller avgiften, Lettland från den 1 februari 1937, Estland från den 1 maj 1937 och Litauen från 1 juni 1938. Dessa tre länder återfördes till Utomnorden i samband med att de ockuperades av Sovjetunionen under december 1940.

Tabell 9.3: Taxa för begärd expressutdelning inom Norden. Från 1/7 1869 enbart till Danmark. Från 1/4 1879 även till Norge.
PeriodTaxa för paketTaxa för övriga försändelser
1/7 1869 - 31/12 1873-25 öre
1/1 1874 - 30/6 1892-20 öre
1/7 1892 - 31/1 192136 öre20 öre
1/2 1921 - 30/9 192350 öre 50 öre
1/10 - 1923 - 30/9 192540 öre50 öre
1/10 1925 - 30/6 193050 öre50 öre
1/7 1930 - 30/6 193650 öre30 öre
1/7 1936 - 31/3 194860 öre30 öre
1/4 1948 - 30/9 195095 öre40 öre
1/10 1950 - 31/5 1957135 öre40 öre
1/6 1957 - 30/6 1962135 öre60 öre
1/7 1962 - 30/6 1964135 öre70 öre
1/7 1964 - 31/12 1966135 öre 100 öre
1/1 1967 - 31/12 1968140 öre140 öre
1/1 1969 - 30/9 1971140 öre250 öre

9.5.3. Utom Norden

Bild 9.9: Brevkort till Pesaro i Italien dit det anlände den 15 september 56. Brevkortsportot var 25 öre och expressavgiften var 60 öre, expressetikett typ 9.

Före 1/5 1913 var express endast möjligt till Preussen / Tyskland.

För paket var express möjligt till England via Göteborg från 1/7 1904, från 29/3 1913 även till Tyskland och från 1/5 1913 till ytterligare ett 25-tal länder.

Tabell 9.4: Taxa för begärd expressutdelning utom Norden.
PeriodTaxa för paketTaxa för övriga försändelser
1/10 1864 - 31/3 1869-27 öre
1/4 1869 - 30/6 1904-25 öre
1/7 1904 - 31/1 192136 öre25 öre
1/2 1921 - 30/6 192136 öre80 öre
1/7 1921 - 30/9 192240 öre80 öre
1/10 1922 - 30/9 192540 öre60 öre
1/10 1925 - 30/6 193650 öre50 öre
1/7 1936 - 31/3 194860 öre60 öre
1/4 1948 - 30/9 195995 öre60 öre
1/10 1950 - 30/6 1962135 öre60 öre
1/7 1962 - 30/6 1964135 öre70 öre
1/7 1964 - 31/12 1966135 öre100 öre
1/1 1967 - 31/12 1968140 öre140 öre
1/1 1969 - 30/9 1971140 öre250 öre