9.3 Express – Hanteringen i Stockholm

Bild 9.4: Ordersedel, fram och baksida, från den särskilda expresservice som fanns mellan 1929 och 1945 i Stockholm. Bilden är beskuren.

För att få utnyttja denna service så skulle den som önskade ringa till postens expressavdelning och beställa hämtning av en lokal expressförsändelse. Den mottagande posttjänstemannen antecknade då på en ordersedel, tiden för det mottagna samtalet, var expressförsändelsen skulle hämtas och var expressförsändelsen skulle avlämnas. Därefter startade skyndsamt hämtningen av försändelsen. Av bevarade ordersedlar kan man avläsa att detta ofta skedde inom en timma efter telefonsamtalet. Vid avhämtningen antecknade expressbrevbäraren; klockslag för mottagandet, försändelsens vikt, avgiftens storlek samt om avgiften hade erlagts kontant till honom eller om försändelsen redan var frimärkt av avsändaren. Vid kontantbetalning till expressbudet så stämplades försändelsen med en gummistämpel på platsen. Väl inkommen till expressavdelningen så frimärktes ordersedelns baksida med frimärken som motsvarade avgiftsbeloppet och frankeringen stämplades. Avgiften var summan av lokalportot och expressavgiften. Under andra halvan av 1940 verkar det som om expressavgiften dubblerades till 60 öre, men från 1 januari 1941 var den åter 30 öre.

Efter hämtningen togs försändelsen antingen in till expressavdelningen för senare utdelning eller om adressen där försändelsen skulle avlämnas låg inom det inhämtande expressbudets tur och det passade, så bars försändelsen direkt ut utan att passera expressavdelningen. I samband med utdelningen så antecknade expressbudet tiden för avlämningen på ordersedeln.

De gummistämplar som användes var av tre typer. En stämpel hade ordet EXPRESS understruket och i versaler, den andra med texten POSTENS EXPRESS med en kraftig ram runt om också i versaler samt slutligen en tredje, liknande men utan ram.

Bild 9.5: Lokalt expressbrev i Stockholm, frankerad av avsändaren och stämplad med gummistämpel typ1. Portot var 10 öre och expressavgiften var 30 öre.

Bild 9.6: Lokalt expressbrev i Stockholm, betald till expressbudet och därför har frankeringen skett på ordersedeln, stämplad med gummistämpel typ 2.