3 Korsband

3.1 Inledning

3.2 Regler

3.3 Olika typer

3.3.1 Trycksaker

3.3.2 Affärshandlingar

3.3.3 Blindskriftsförsändelser

3.3.4 Bokrekvisition och -beställning

3.3.5 Fonopost

3.3.6 Halvtariffkorsband

3.3.7 Masskorsband och gruppkorsband

3.3.8 Tidningskorsband, utgivarkorsband och kommissionärskorsband

3.3.9 Varukorsband

3.3.10 Varuprov eller prov utan värde

3.4 Allmänna postregler

3.5 Tilläggstjänster

3.6 Regler för vikt och storlek

3.7 Portotaxor

Litteratur

  • Postfördragen från UPU-kongresserna i Madrid 1920, Stockholm 1924, London 1929, Kairo 1934, Buenos Aires 1939, Paris 1947, Bryssel 1952, Ottawa 1957 och Wien 1964.
  • Allmänna poststadgor från åren 1918, 1925, 1932, 1941, 1957 och 1964.
  • Brevtaxor från åren 1923, 1925, 1928, 1930, 1933, 1935, 1938, 1946, 1954, 1960, nytrycket 1964 och nytrycket 1966.
  • Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär, 1920–1969.
  • Postala meddelanden, nr 1, 1961.
  • Anteckningar till allmänna poststadgan, Grape 1929, 1936, 1943 och 1955.
  • Flygporton 1920-1992, Karin Svahn.
  • Luftpostens historia i Norden, Örjan Lüning 1978.