3.7 Korsband – Portotaxor

Under åren 1920–1970 fanns det taxor för:

  • trycksaker – lokala (denna taxa upphörde 30 juni 1920), inrikes, nordiska och övriga utlandet (de två senare var samma fram till 1 januari 1957)
  • affärshandlingar – lokala (denna taxa upphörde 30 juni 1920, återinfördes 1 oktober 1922 och upphörde slutligen 31 maj 1951), inrikes, nordiska och övriga utlandet, försändelseslaget försvann 31 december 1965
  • blindskriftsförsändelser – lokala (denna taxa upphörde 30 juni 1920), inrikes och utrikes (taxorna upphörde när blindskriftsförsändelser blev portofria, den 1 januari 1956; därefter behövde man bara betala eventuella tilläggsavgifter, exempelvis för luftpost eller expressutdelning).
  • varuprov – lokala (denna taxa upphörde 30 juni 1920), inrikes, nordiska och övriga utlandet (de två senare var samma fram till 1 januari 1957)

3.7.1 Trycksaker

Tabell 3.1: Taxa och viktklasser för lokala trycksaker.
Period50 g100 g200 g300 gPer ytterligare 100 g
1/7 1919 - 30/6 19203 öre6 öre9 öre 3 öre
Tabell 3.2: Taxa och viktklasser för inrikes trycksaker.
Period50 g100 g200 g300 gPer ytterligare 100 g
1/7 1919 - 30/6 19205 öre10 öre15 öre5 öre
1/7 1920 - 31/3 19485 öre10 öre15 öre5 öre
1/4 1948 - 31/5 195210 öre15 öre20 öre5 öre
1/6 1952 - 31/5 195710 öre15 öre20 öre25 öre5 öre
1/6 1957 - 30/6 196215 öre20 öre25 öre5 öre
1/7 1962 - 30/6 196420 öre30 öre40 öre10 öre
1/7 1964 - 31/12 196625 öre35 öre45 öre10 öre
1/1 1967 - 28/2 196930 öre40 öre50 öre10 öre
1/3 1969 - 30/9 197035 öre45 öre55 öre10 öre
Tabell 3.3: Taxa och viktklasser för trycksaker inom Norden.
Period50 g100 g200 g300 gPer ytterligare 100 g
före 1/1 1957Samma taxa som för övriga utlandet
1/1 1957 - 31/5 195710 öre15 öre20 öre25 öre5 öre [*]
1/6 1957 - 30/6 196215 öre20 öre25 öre5 öre [*]
1/7 1962 - 30/6 196420 öre30 öre40 öre10 öre
1/7 1964 - 31/12 196625 öre35 öre45 öre10 öre
1/1 1967 - 28/2 196930 öre40 öre50 öre10 öre
1/3 1969 - 30/9 19 7035 öre45 öre55 öre10 öre

*/ Upp till en vikt av 1.000 g, för vikter över detta skall trycksaken taxeras som sänd till övriga utlandet.

Tabell 3.4:Taxa och viktklasser för trycksaker till övriga utlandet.
Period50 g100 g150 g200 gPer ytterligare 50 g
1/1 1880 - 31/1 19215 öre10 öre15 öre20 öre5 öre
1/2 1921 - 31/7 192410 öre20 öre30 öre40 öre10 öre
1/8 1924 - 30/6 19485 öre10 öre15 öre20 öre5 öre
1/7 1948 - 31/5 195710 öre15 öre20 öre25 öre5 öre
1/6 1957 - 30/6 196215 öre20 öre25 öre30 öre5 öre
1/7 1962 - 30/6 196420 öre30 öre40 öre10 öre
1/7 1964 - 31/12 196625 öre35 öre45 öre10 öre
1/1 1967 - 28/2 196930 öre40 öre50 öre10 öre
1/3 1969 - 30/9 197035 öre45 öre55 öre65 öre10 öre

3.7.2 Affärshandlingar

Tabell 3.5: Taxa och viktklasser för lokala affärshandlingar. Under perioder som inte finns med i tabellen taxerades lokal affärshandling som inrikes affärshandling.
Period200 g300 g400 g500 gPer ytterligare 100 g
1/7 1919 - 30/6 192010 öre12 öre15 öre
1/10 1922 - 31/3 194210 öre15 öre20 öre25 öre5 öre
1/4 1942 - 31/5 195115 öre20 öre25 öre30 öre5 öre
Tabell 3.6: Taxa och viktklasser för inrikes affärshandlingar.
Period200 g300 g400 g500 gPer ytterligare 100 g
1/7 1919 - 30/6 192015 öre20 öre25 öre
1/7 1920 - 30/9 192220 öre25 öre
1/10 1922 - 31/3 194215 öre20 öre25 öre5 öre
1/4 1942 - 31/3 194820 öre25 öre5 öre
1/4 1948 - 31/5 195120 öre25 öre30 öre5 öre
1/6 1951 - 31/5 195225 öre30 öre5 öre
1/6 1952 - 31/5 195725 öre30 öre35 öre5 öre
1/6 1957 - 30/6 196230 öre35 öre5 öre
1/7 1962 - 30/6 196435 öre40 öre50 öre60 öre10 öre
1/7 1964 - 31/12 196540 öre45 öre55 öre65 öre10 öre
Tabell 3.7: Taxa och viktklasser för affärshandlingar inom Norden. Finland taxerades som övriga utlandet före 1/6 1922. Island taxerades som övriga utlandet 1/6 1928.
Period100 g150 g200 g250 g300 g350 g400 g450 g500 gPer ytterligare 50 gPer ytterligare 100 g
1/1 1920 -
31/1 1921
20 öre25 öre30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre5 öre
1/1 1921 -
30/9 1922
40 öre50 öre60 öre70 öre80 öre90 öre100 öre5 öre
1/10 1922 -
30/9 1923
30 öre40 öre50 öre60 öre70 öre80 öre90 öre100 öre5 öre
1/10 1923 -
31/7 1924
20 öre30 öre40 öre50 öre60 öre70 öre80 öre90 öre100 öre5 öre
1/8 1924 -
31/3 1942
15 öre20 öre25 öre30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre5 öre
1/4 1942 -
31/3 1948
20 öre25 öre30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre5 öre
1/4 1948 -
31/5 1951
20 öre25 öre30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre55 öre5 öre
1/6 1951 -
31/12 1956
25 öre30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre55 öre5 öre
1/1 1957 -
31/5 1957
25 öre30 öre35 öre5 öre [*]
1/6 1957 -
30/6 1962
30 öre35 öre5 öre [*]
1/7 1962 -
30/6 1964
35 öre40 öre50 öre60 öre10 öre
1/7 1964 -
31/12 1965
40 öre45 öre55 öre65 öre10 öre

*/ Upp till en vikt av 1000 g. För vikter över 1000 g var taxeringen som för försändelser till övriga utlandet.

Tabell 3.8: Taxa och viktklasser för affärshandlingar till övriga utlandet.
Period150 g200 g250 g300 g350 g400 g450 g500 gPer ytterligare 50 g
1880 -
31/1 1921
20 öre25 öre30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre5 öre
1/2 1921 -
30/9 1922
40 öre50 öre60 öre70 öre80 öre90 öre100 öre10 öre
1/10 -1922 -
31/7 1924
30 öre40 öre50 öre60 öre70 öre80 öre90 öre100 öre10 öre
1/8 1924 -
30/9 1925
30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre5 öre
1/10 1925 -
30/6 1936
25 öre30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre5 öre
1/7 1936 -
30/6 1948
30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre5 öre
1/7 1948 -
31/5 1952
30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre55 öre5 öre
1/6 1952 -
31/5 1957
40 öre45 öre50 öre55 öre5 öre
1/6 1957 -
30/6 1962
40 öre45 öre50 öre55 öre60 öre5 öre
1/ 71962 -
30/6 1964
50 öre60 öre70 öre80 öre90 öre100 öre110 öre10 öre
1/7 1964 -
31/12 1965
60 öre65 öre75 öre85 öre95 öre105 öre115 öre10 öre

3.7.3 Blindskrift

Tabell 3.9: Taxa och viktklasser för lokala blindskriftsförsändelser. Från 1/7 1920 taxerades lokala blindskriftsförsändelser som inrikes försändelser.
Period500 g1000 g1500 g2000 g2500 g3000 g
1/7 1919 - 30/6 19203 öre6 öre9 öre12 öre15 öre18 öre
Tabell 3.10: Taxa och viktklasser för inrikes blindskriftsförsändelser.
Period500 g1000 g1500 g2000 g2500 g3000 g4000 g5000 g6000 g7000 g
1/7 1919 -
30/6 1920
5 öre10 öre15 öre20 öre25 öre30 öre
1/7 1920 -
30/6 1925
5 öre10 öre15 öre20 öre25 öre30 öre
1/7 1925 -
30/6 1928
5 öre10 öre15 öre
1/7 1928 -
31/3 1942
5 öre10 öre15 öre20 öre25 öre
1/4 1942 -
31/12 1955
3 öre6 öre9 öre12 öre15 öre18 öre21 öre
Tabell 3.11: Taxa och viktklasser för blindskriftsförsändelser inom Norden. Före 1/1 1920 taxerades försändelser till Danmark och Norge som trycksaker. Före 1/2 1921 taxerades försändelser till Finland och Island som trycksaker.
Period500 g1000 g1500 g2000 g2500 g3000 g4000 g5000 g6000 g7000 g
1/1 1920 -
30/9 1925
5 öre10 öre15 öre20 öre25 öre30 öre
1/10 1925 -
30/6 1930
5 öre10 öre15 öre
1/7 1930 -
31/12 1934
5 öre10 öre15 öre20 öre25 öre
1/1 1935 -
30/6 1940
3 öre6 öre9 öre12 öre15 öre
1/7 1940 -
31/12 1955
3 öre6 öre9 öre12 öre15 öre18 öre21 öre
Tabell 3.12: Taxa och viktklasser för blindskriftsförsändelser till övriga utlandet. Före 1/2 1921 taxerades försändelser till öviga utlandet som trycksaker.
Period500 g1000 g1500 g2000 g2500 g3000 g4000 g5000 g6000 g7000 g
1/2 1921 -
30/9 1925
5 öre10 öre15 öre20 öre25 öre30 öre
1/10 1925 -
30/6 1930
5 öre10 öre15 öre
1/7 1930 -
31/12 1934
5 öre10 öre15 öre20 öre25 öre
1/1 1935 -
30/6 1940
3 öre6 öre9 öre12 öre15 öre
1/7 1940 -
31/12 1955
3 öre6 öre9 öre12 öre15 öre18 öre21 öre

3.7.4 Varuprov

Tabell 3.13: Taxa och viktklasser för lokala varuprov.
Period200 g300 g350 g
1/7 1919 - 30/6 19206 öre9 öre12 öre
Tabell 3.14: Taxa och viktklasser för inrikes varuprov.
Period50 g100 g200 g300 g350 g400 g500 g
1/7 1919 - 30/6 192010 öre15 öre20 öre
1/7 1920 - 30/9 192210 öre15 öre20 öre
1/10 1922 - 31/3 194810 öre15 öre20 öre25 öre
1/4 1948 - 31/5 195210 öre15 öre20 öre25 öre30 öre
1/6 1952 - 31/5 195710 öre15 öre20 öre25 öre30 öre35 öre
1/6 1957 - 30/6 196215 öre20 öre25 öre30 öre35 öre
1/7 1962 - 30/6 196420 öre30 öre40 öre50 öre60 öre
1/7 1964 - 31/12 196625 öre35 öre45 öre55 öre65 öre
1/1 1967 - 28/2 196930 öre40 öre50 öre60 öre70 öre
1/3 1969 - 30/9 197035 öre45 öre55 öre65 öre75 öre
Tabell 3.15: Taxa och viktklasser för varuprov inom Norden. Före 1/1 1957 skall de taxeras som varuprov till övriga utlandet.
Period50 g100 g200 g300 g400 g500 g
1/1 1957 - 31/5 195710 öre15 öre20 öre25 öre30 öre35 öre
1/6 1957 - 30/6 196215 öre20 öre25 öre30 öre35 öre
1/7 1962 - 30/6 196420 öre30 öre40 öre50 öre60 öre
1/7 1964 - 31/12 196625 öre35 öre45 öre55 öre65 öre
1/1 1967 - 28/2 196930 öre40 öre50 öre60 öre70 öre
1/3 1969 - 30/9 197035 öre45 öre55 öre65 öre75 öre
Tabell 3.16: Taxa och viktklasser för varuprov till övriga utlandet.
Period50 g100 g150 g200 g250 g300 g350 g400 g450 g500 g
1880 -
31/1 1921
10 öre15 öre20 öre25 öre30 öre35 öre
1/2 1921 -
31/12 1921
20 öre30 öre40 öre50 öre60 öre70 öre
1/1 1922 -
31/7 1924
20 öre30 öre40 öre50 öre60 öre70 öre80 öre90 öre100 öre
1/8 1924 -
30/6 1948
10 öre15 öre20 öre25 öre30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre
1/7 1948 -
31/5 1957
10 öre15 öre20 öre25 öre30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre55 öre
1/6 1957 -
30/6 1962
15 öre20 öre25 öre30 öre35 öre40 öre45 öre50 öre55 öre60 öre
1/7 1962 -
30/6 1964
20 öre30 öre40 öre50 öre60 öre70 öre80 öre90 öre100 öre110 öre
1/7 1964 -
31/12 1966
25 öre35 öre45 öre55 öre65 öre75 öre85 öre95 öre105 öre115 öre
1/1 1967 -
28/2 1969
30 öre40 öre50 öre60 öre70 öre80 öre90 öre100 öre110 öre120 öre
1/3 1969 -
30/6 1971
35 öre45 öre55 öre65 öre 75 öre85 öre95 öre105 öre115 öre125 öre