3.3.4 Korsband – Bokrekvisition och -beställning

Bild 3.14: En utrikes bokrekvisition som sänts med flyg. Portot (≤ 50 gram) var 5 öre och luftpostavgiften (≤ 20 gram) var 10 öre.

Bokrekvisitioner infördes som en ny typ av korsband av UPU-kongressen i Washingtom 1897. En bokrekvisition var en beställning, oftast från en bokhandel till ett förlag, framställd antingen på ett kort eller lagd i ett kuvert. För dessa försändelser fanns ingen begränsning av hur mycket som fick skrivas. I övrigt gällde samma regler och porto som för trycksaker.

UPU-kongressen i Stockholm 1924 specificerade att en bokrekvisition skulle vara en tryckt blankett. Beteckningen ”Bokrekvisition”, ”Bulletin de commande de Librarie”, ”Bücherzettel” eller liknande skulle vara tryckt eller stämplat på rekvisitionen. Förutom uppgifter om avsändarens och mottagarens namn och adress (som var tillåtna på alla trycksaker), skulle det finnas möjlighet att fylla i bokens namn, katalognummer, upplaga, pris, författarens och förlagets namn, antalet beställda exemplar och om boken var häftad, kartonnerad eller inbunden (1925:5).

Bild 3.15: En bokrekvisition sänd till Österrike. Portot, samma som för en trycksak, av första viktklassen (≤ 50 gram) var 10 öre.