3.3.9 Korsband – Varukorsband

Bild 3.37: Ett varukorsband i första viktklassen (≤ 100 gram), portot var 15 öre.

Varukorsband infördes enligt cirkulär 5 från 1935. Varukorsband användes för utskick av reklamartiklar. Minst 100 försändelser med samma utseende och format måste skickas samtidigt. Portot var detsamma som för varuprov.

Beteckningen ”Varukorsband” skulle vara tryckt på försändelserna och fick inte vara framställd med en Adremamaskin eller annan liknande adresseringsmaskin (1938:24).

Regeln om att varje varukorsband skulle ha avsändarens namn och adress samt beteckningen ”Varukorsband” tryckt ändrades 1954. Nu behövde inte ”Varukorsband” längre vara tryckt utan kunde anges på valfritt sätt, till exempel med stämpelavtryck eller adresseringsmaskin (1954:64). Utdelningsstämpel som skulle användas för mass- och gruppkorsband kunde även försöksvis användas för varukorsband (1963:418).