3.3.6 Korsband – Halvtariffkorsband

Bild 3.17: Försändelse i första viktklassen (≤ 100gram) portot var 15 öre.

Den 1 december 1938 infördes ett nytt försändelseslag som kallades halvtariffkorsband. Det förekom bara i utrikes trafik och tidvis bara till ett begränsat antal länder. Taxan för halvtariffkorsband gällde för tidningar och tidskrifter som var upptagna i tidningstaxan och som sändes direkt av utgivaren eller dennes ombud till mottagaren.

För en mer utförlig beskrivning inklusive portotaxor se även kapitel 4.

Bild 3.18: Ett halvtariffskorsband i första viktklassen (≤ 100 gram) som flygbefordrats, portot var 35 öre och luftpostavgiften (60 ≤ 80 gram) var 40 öre.